+370 446 61565

taurage@moterscentras.lt

APIE MUS

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras (TMUIC) siekia, kad visiems bendruomenės nariams būtų suteikta galimybė prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų,  prisidėti aktyviai kuriant Tauragės rajono ateitį, tuo pačiu ir valstybės gerbūvį.

TMUIC tikslai ir uždaviniai:

Vienas iš TMUIC prioritetų – moterų ir vyrų užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį ir skurdą, atsižvelgiant į vietos poreikius bei galimybes. 

 

TMUIC veikla:

 • Teikiama įvairi informacija (pvz. apie savivaldybės, kitų organizacijų, įmonių ir įstaigų teikiamas paslaugas, padedama susiekti su jomis).
 • Teikiama pagalba nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje.
 • Teikiamos individualios psichologinės konsultacijos.
 • Teikiamos juridinės konsultacijos.
 • Pravedami asmeniniai įgalinantys pokalbiai.
 • Dirbama smurto prevencijos srityje.
 • Inicijuojami ir pravedami kursai (ir profesiniai), seminarai moterims bedarbėms ir dirbančioms, verslininkėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kitiems asmenims.
 • Organizuojamos neformalaus mokymo bei kvalifikacijos kėlimo priemonės.
 • Propaguojamos lygios galimybės.
 • Padedama įsikurti naujoms nevyriausybinėms organizacijoms.
 • Organizuojamos konferencijos, seminarai, diskusijos, susitikimai, dalyvaujama kasmetinėse suaugusiųjų švietimo savaitėse.
 • Rengiami ir įgyvendinami projektai, kaip partneris centras dalyvauja kitų organizacijų organizuojamuose projektuose.

 

TMUIC metinė veiklos ataskaita 2022 m.

Adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Tauragė

Tel: +370 446 61565; El. paštas: taurage@moterscentras.lt