+370 446 61565

taurage@moterscentras.w3.lt

ATRASK – Vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras 2018 m. kovo 8 d. pasirašė finansavimo sutartį, kuriame  įgyvendina Europos socialinio fondo projektą ,,ATRASK – Vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo”. Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m.

Projekte dalyvauja partneriai: Všį Mūsų sparnai, Radvilų bendruomenė, Šilalės rajono socialinių paslaugų namai, Skalvijos  namai, Telšių vyskupijos, Šilalės Šv. Pranciškaus Asižiečio Bažnyčios Caritas, Pagėgių savivaldybės vaiko globos centras , Tauragės “Šaltinėlis“ – Šeimos gerovės centras. Numatomas projekto biudžetas 55 tūkts. Eur.

Projekto tikslas sumažinti netolygumus egzistuojančius darbo rinkoje, kuomet bedarbiai vyresni kaip 55 m., yra traktuojama kaip viena iš grupių, kurioms sunkiausia integruotis į darbo rinką, todėl šiai grupei reikalinga aktyviausia pagalba, siekiant juos motyvuoti, išlaikyti ir sugrąžinti į ekonominę ir socialinę aplinką.

Taigi tikslinė projekto grupė yra vyresni darbingo amžiaus asmenys (55 m. ir vyresni), kurių pagrindinis poreikis šiame projekte yra turėti palankesnes sąlygas aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, ir didesnes galimybes dalyvauti darbo rinkoje, lygiavertiškai su kitomis asmenų grupėmis, kaip jaunesnio amžiaus asmenys, kvalifikuoti specialistai ir kt.  

Projekto esmė yra didinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų (55 m. ir vyresnių) socialinę įtraukti į darbo rinką ir visuomenę, siekiant didinti jų užimtumą ir mažinti skurdo riziką. Tai planuojama pasiekti organizuojant motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo Projekto veiklas, tokias kaip vyresnių darbingo amžiaus asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą, jų mokymas, motyvavimas, konsultavimas ir psichologinė pagalba, siekiant grąžinti juos į darbo rinką, mokymai skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų pagrindiniams svarbiausiems bendriesiems gebėjimams ugdyti (skaitmeninio raštingumo mokymai) bei švietėjiškos veiklos ir informacijos sklaida, siekiant teigiamai formuoti visuomenės nuomonę.  

Numatoma organizuoti šiuos mokymus:

  • skaitmeninio raštingumo mokymai,
  • vyresnių darbingo amžiaus asmenų mokymas,
  • motyvavimas ir individualus konsultavimas,
  • pareiškėjas ir partneris organizuos mokymų veiklą savanoriškoje veikloje,
  • socialinių ir psichologinių kompetencijų mokymai savanoriams,
  • karjeros ir verslumo ugdymo pasitelkiant kūrybiškumą mokymai savanoriams.

 

Apie projektą , kaip mums sekasi bus viešinama FB paskyroje: https://www.facebook.com/moterscentras/

Adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Taurage

Tel: +370 446 61565; El. pastas: taurage@moterscentras.w3.lt