+370 446 61565

taurage@moterscentras.w3.lt

ATRASK

ATRASK projektu siekiama įtraukti kuo daugiau darbingo amžiaus asmenų (55 m. ir vyresnių) į veiklas, skatinančias aktyviau dalyvauti darbo rinkoje.

Projekto tikslas – sumažinti netolygumus egzistuojančius darbo rinkoje, siekiant, kad vyresni darbingo amžiaus asmenys turėtų palankesnes sąlygas aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus ir didesnes galimybes dalyvauti darbo rinkoje, lygiavertiškai su kitomis asmenų grupėmis.

Tai planuojama pasiekti organizuojant vyresnių darbingo amžiaus asmenų įtraukimą į savanorišką veiklą, jų mokymą, motyvavimą, konsultavimą ir psichologinę pagalbą, siekiant grąžinti juos į darbo rinką. Mokymai skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų pagrindiniams svarbiausiems bendriesiems gebėjimams ugdyti (skaitmeninio raštingumo mokymai) bei švietėjiškos veiklos ir informacijos sklaida, siekiant teigiamai formuoti visuomenės nuomonę.

Projekto metu Tauragės, Šilalės, Pagėgių ir Jurbarko savivaldybėse vyks:

  • Skaitmeninio raštingumo mokymai. ECDL reikalavimus atitinkantys mokymai suteikia pakankamai žinių apie informacijos technologiją ir išmoko naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai naudojama taikomąja programine įranga.
  • Vyresnių darbingo amžiaus asmenų mokymas, motyvavimas ir individualus konsultavimas. Konsultantai motyvuos vyresnius darbingo amžiaus asmenis pradėti savo verslą, konsultuos dėl dokumentacijos suruošimo ir procedūrų verslo kūrimo procese, informuos apie pasikeitimus teisinėje sistemoje, kurie būtų aktualūs sėkmingai verslo plėtrai ir darbo santykių vystymui, motyvuos vyresnius darbingo amžiaus asmenis sugrįžti ir/ar išsilaikyti darbo rinkoje, įsivertinti savo poreikius ir galimybes, informuos apie darbo rinkos pokyčius ir pasiūlą/paklausą, sudarys karjeros planus.
  • Socialinių ir psichologinių kompetencijų mokymai savanoriams. Bus stiprinamos taip reikalingos socialinės ir psichologinės bendravimo kompetencijos: santykių užmezgimas su tiksline grupe, emocinio intelekto ir atjautos ugdymas, bendravimo įgūdžių lavinimas, savanorio vaidmuo bendruomenėje.
  • Karjeros ir verslumo ugdymo pasitelkiant kūrybiškumą mokymai savanoriams. Kūrybinis mąstymas ir metodai, kūrybiškas verslas, karjeros problemų sprendimas ir valdymas, verslumo planavimas.

Taip pat bus organizuojama vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriška veikla, savanorių koordinatorių mokymai.

Adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Taurage

Tel: +370 446 61565; El. pastas: taurage@moterscentras.w3.lt