+370 446 61565

taurage@moterscentras.w3.lt

Dar vienas sėkmingai įgyvendintas Europos Sąjungos projektas ATRASK

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras Europos socialinio fondo lėšomis įgyvendino projektą „ATRASK – Vyresnių darbingo amžiaus asmenų įgalinimas aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje siekiant socialinės atskirties mažinimo“ Tauragės apskrityje.

Šiuo projektu buvo siekiama kuo daugiau darbingo amžiaus asmenų įtraukti į veiklas, kurios padėtų išlikti arba sugrįžti į darbo rinką ir visuomenę. Projekte dalyvavo asmenys iš Tauragės, Jurbarko, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybės.

Projekto įgyvendinimo pradžioje vyko 4 apskritieji stalai po vieną kiekvienoje projekto savivaldybėje. Šie apskritieji stalai buvo skirti plačiajai visuomenei, siekiant palankesnio vyresnio amžiaus asmenų vertinimo visuomenėje, kad jie buvo galėtų aktyviau įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir darbo rinką. Apskritųjų stalų dalyviai  įvairių įstaigų – savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, Užimtumo tarnybos, darbdavių – atstovai. Apskritųjų stalų metu buvo kalbama apie tai, su kokiomis problemomis susiduria vyresnio amžiaus asmenys bandydami išlikti ir integruotis į darbo rinką, diskutuojama, kaip įvairių organizacijų atstovai galėtų prisidėti prie vyresnio amžiaus asmenų socialinės integracijos.

„Projekto metu virš 1000 valandų suorganizuota įvairių veiklų: skaitmeninio raštingumo, pirmos pagalbos, savanorių koordinatorių, anglų kalbos,  karjeros ir verslumo ugdymo pasitelkiant kūrybiškumą mokymai, dialoginių grupių užsiėmimai“, – pasakojo Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro direktorė Nijolė Meilutienė.

Pasak Centro direktorės, šių veiklų metu apie 90 projekto dalyvių įgijo ir pagilino žinias įvairiose srityse, net 30 jų tapo savanoriais įvairiose organizacijose, o 9 liko savanoriauti ir pasibaigus projektui.

„Džiaugėmės Europos socialinio fondo agentūros darbuotojų lankstumu atsižvelgiant į mūsų projekto dalyvių prašymus keisti ir prie jų poreikių pritaikyti tam tikras veiklas projekte“, – džiaugėsi projekto populiarumu Centro direktorė Nijolė Meilutienė.

Projekto dalyviams buvo suorganizuoti slaugos, socialinių ir psichologinių įgūdžių mokymai, kurių dėka žymiai padidėjo dalyvių motyvacija sugrįžti ir išsilaikyti darbo rinkoje, įsivertinti savo poreikius ir galimybes. Labai populiarios buvo asmeninės konsultacijos, kuriose buvo skiriamas asmeninis dėmesys atsakant į klausimus, kaip įsidarbinti, kaip pradėti savo verslą, kokios reikalingos procedūros atlikti, kokia dokumentacija ruošiama, kokie įvykę pasikeitimai teisinėje sistemoje. Taip pat mokymų ir konsultacijų metu buvo sustiprintos bendravimo kompetencijos ir socialinių kontaktų užmezgimo įgūdžių lavinimas, emocinio intelekto ir atjautos ugdymas.

Projektas buvo išskirtinis, kadangi šalia visų veiklų vyresnio amžiaus asmenys kaip alternatyva darbui buvo skatinami savanoriauti. Tauragės rajono projekto dalyviai savanoriavo Tauragės šeimos gerovės centre, Jurbarko ir Šilalės „Caritas“ organizacijoje.

Tokių projektų poreikis yra didžiulis – parodė dalyvių atsiliepimai bei padėkos. „Džiaugiamės, kad tokie projektai yra. Dalyvavimas šiame projekte sustiprino mano pasitikėjimą savimi, realiai suvokiant, kad amžius nėra riba, kad nėra nieko neįmanoma, kad galime būti ir norime būti naudingi visuomenei“, – dalyvavimu projekte džiaugėsi viena projekto dalyvių. Projekto dalyviai įvertino dalyvavimą projekte, nes jiems buvo suteikta galimybė ne tik mokytis, bet ir bendrauti vienas su kitu.

Šio projekto pabaigoje vyko baigiamasis švietėjiškas forumas, kuriame dalyvavo 100 žmonių: politikai, projekto partneriai, darbdaviai, Užimtumo tarnyba, projekto veiklų lektoriai, projekto dalyviai ir jų svečiai. Projekto partneriai ir dalyviai pasidalino savo įžvalgomis apie projekto gerąsias praktikas, projekto veiklas, iššūkius ir galimybes, kurias suteikė šis projektas, taip pat turėjo galimybę dar kartą įtvirtinti savo žinias per praktines užduotis, kurios, tikimės, padės lengviau integruotis ar išsilaikyti darbo rinkoje.

Pasak Centro direktorės Nijolės Meilutienės, projekto esmė buvo padidinti vyresnio darbingo amžiaus asmenų socialinę įtrauktį į darbo rinką ir visuomenę, didinti jų užimtumą ir mažinti skurdo riziką.

„Manau, kad projekto sėkmė buvo teisingais parinktos tikslinės projekto veiklos ir įvairių projekto partnerių aktyvus įsitraukimas į projekto organizavimą. Projekto veiklos pakėlė vyresnio amžiaus žmonių motyvaciją išlikti darbingiems, ypač tai matėsi paskatinus projekto dalyvius dalyvauti savanoriškose veiklose įvairiose organizacijose, organizuojant įvairius mokymas, suteikiant asmeninių konsultacijų ir psichologinės pagalbos galimybę,“ – projekto sėkme džiaugėsi Centro direktorė Nijolė Meilutienė.

Projekte dalyvavo apie 90 vyresnio amžiaus žmonių, 30 jų projekto metu savanoriavo įvairiose organizacijos, o pasibaigus projektui net 9 žmonės tęsia savanoriškus darbus.

Adresas: V. Kudirkos g. 9, LT-72217 Taurage

Tel: +370 446 61565; El. pastas: taurage@moterscentras.w3.lt