–  Suteikti moterims, kt. bendruomenės nariams galimybę mokytis, atnaujinti  įgūdžius, įgyti žinių ar kvalifikaciją.

 

–          Suteikti žinių darbo paieškos, socialiniais klausimais.

 

–          Skatinti moterų verslumą.

 

–          Ugdyti moteris lyderes, politikes.

 

–          Padėti šeimos klausimais.

 

–          Skleisti ir propaguoti lygias galimybes.

 

–          Suteikti informaciją apie kitų organizacijų ir įstaigų teikiamas paslaugas,

sprendimų galimybes ir būdus.

 

–          Teikti pagalbą smurtą patyrusiems asmenims

 

–     Teikti asmenines psichologines ir juridines konsultacijas smurtą patyrusioms

moterims.

 

–          Teikti moterims ( tarp jų ir smurtą patyrusioms ) konsultacijas socialiniais

klausimais.

 

–          Konsultuoti NVO projektų rašymo klausimais.

 

–          Ruošti ir teikti projektus.

 

–          Vykdyti šviečiamąją veiklą ( informacija, seminarai, konferencijos, Suaugusiųjų švietimo savaitės )

 

–          Ugdyti sveiką, tolerantišką, apsišvietusią visuomenę.

 

–          Vykdyti atstovavimo ir mokymosi, kt veiklą, atstovauti Respublikiniuose renginiuose, ministerijose, susitikimuose, ( kaip ekspertai ).

 

–          Vykdyti kultūrinę, auklėjamąją veiklą ( kultūriniai renginiai, parodos, mugės ir pan. ).

 

–          Aktyvinti Tauragės bendruomenę, jos pilietiškumą, ir informatyvumą.

 

–          Bendradarbiauti su kt. organizacijomis, įstaigomis vietiniame, Respublikiniame

ir tarptautiniame lygmenyje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *