1. teikia įvairią informaciją ( pvz. apie savivaldybės, kt. organizacijų, įmonių ir įstaigų  darbą,  jų teikiamas paslaugas, susiekia su jomis )

  2. teikia pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje,

  3. teikia individualias psichologines konsultacijas,

  4. teikia juridines konsultacijas,

  5. praveda asmeninius įgalinančius pokalbius,

  6. dirba smurto prevencijos srityje,

  7. inicijuoja ir praveda kursus ( t.sk.ir profesinius ), seminarus moterims bedarbėms  ir dirbančioms, verslininkėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kitiems asmenims.

  8. organizuoja neformalaus mokymo bei kvalifikacijos kėlimo priemones,

  9. propaguoja lygias galimybes,  padeda įsikurti naujoms NVO,

  10. organizuoja konferencijas, seminarus, diskusijas-susitikimus, dalyvauja kasmetinėse suaugusiųjų švietimo savaitėse,

  11. rengia ir įgyvendina projektus, dalyvauja kituose.

 

– Esame Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų tinklo, koalicijos Moters teisės- visuotinės žmogaus teisės, NVO koalicijos moterų teisėms ginti, Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tinklo, kitų formalių ir neformalių skėtinių organizacijų tinklo nariai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *