Apie mus

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras įsikūrė 1998-01-28. Jo įsikūrimą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Tauragės r. savivaldybė.

Vienas iš TMUIC prioritetų – gyventojų, ypač moterų, užimtumo didinimas, tuo mažinant socialinę atskirtį ir skurdą, atsižvelgiant  į vietos poreikius bei galimybes.  Centro veiklos  kryptys,  dėmesys per įvairius projektus yra  skirtas ir pilietinių  iniciatyvų  skatinimui, ( įvairiūs mokymai, apvalūs  stalai/ dskusijos,  seminarai,  akcijos,  konferencijos ir pan. ).

Didelį dėmesį  skiriame nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, teikiame jiems visakeriopą pagalbą, dirbame prevencijos srityse (   pvz. smurtas  prieš moteris, smurtas  ir  patyčios  jaunimo  tarpe, sveikatos, pilietiškumo, bendravimo,tolerancijos,  atsakomybės ir kt.).. Siekiame, kad moterys mokytųsi visą gyvenimą, dirbame suaugusių švietimo, lyčių lygių galimybių visose gyvenimo srityse.

Centras siekia, kad visiems bendruomenės nariams būtų suteikta galimybė prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų,  prisidėti aktyviai kuriant Tauragės rajono ateitį, tuo pačiu ir valstybės gerbūvį.

– 2005 m. Moters užimtumo ir informacijos centras buvo apskrities moterų pasiruošimui IV moterų suvažiavimui organizatorius ir koordinacinis centras.

– Centras padėjo įkurti Jurbarke ir Šilalėje tokius pat centrus.

– Centras yra Maisto banko akcijų Tauragėje pradininkas.

– Centre ( ir savivaldybėje ) nuo 1999 –07 iki 2001 m. darbavosi JAV Taikos korpuso savanorė Ann Pellagrini. Daug bendradarbiavome ir su prieš tai rajono savivaldybėje dirbusia kita savanore iš JAV Ann Speavachek.

– Centras dalyvavo akcijose prieš krūties vėžį “ Nedelsk “

– Centras jau daug metų bendradarbiauja su Kaliningrado sr. ( Rusija) moterų verslininkių asociacija, esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį. Padėjome Kaliningrade įkurti analogišką Moters užimtumo ir informacijos centrą “ Kalinka”.

– Esame Lietuvos Nevyriausybinių organizacijų tinklo, koalicijos Moters teisės- visuotinės žmogaus teisės, NVO koalicijos moterų teisėms ginti, Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo tinklo, kitų formalių ir neformalių skėtinių organizacijų tinklo nariai.