Istorija

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras įsikūrė 1998-01-28 Jo įsikūrimą finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Tauragės r. savivaldybė. Vienos iš pagrindinių tikslų ir veiklos krypčių- lyčių lygių galimybių, pilietiškumo skatinimas, žmonių užimtumo didinimas, socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, demokratijos stiprinimas visose gyvenimo srityse, įvairios prevencinės priemonės (pvz., žmogaus teisių, sveikatos, pilietiškumo, bendravimo, tolerancijos, atsakomybės ir kt.). Daug dirbame moterų, socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo, įgalinimo, ugdymo, įdarbinimo klausimais.; konsultuojame moteris socialiniais, psichologiniais, teisiniais klausimais; skatiname suaugusius mokytis visą gyvenimą. Didiname moterų pasitikėjimą savimi, keliame motyvaciją mokymuisi, propaguojame ir skleidžiame lygių galimybių įstatymą, ugdome bendruomeniškumą, skatiname pilietines iniciatyvas, partnerystę ir bendradarbiavimą tarp rajono NVO, savivaldybės, kt. organizacijų ir įstaigų. Turime patirtį organizuojant apskrito stalo diskusijas, seminarus, vietines ir tarptautines konferencijas, forumus, pažintinius vizitus, muges, akcijas, socialines kompanijas. Mūsų klausytojai ir dalyviai buvo ir yra politikai, verslininkai, policijos pareigūnai, socialiniai darbuotojai, savanoriai, bendruomenių nariai, jaunimas. 2005 m. Moters užimtumo ir informacijos centras buvo Tauragės apskrities moterų pasiruošimui IV moterų suvažiavimui organizatorius ir koordinacinis centras. TMUIC rengia programas, projektus ir dalyvauja kaip partneris NVO ir kitų organizacijų programose, akcijose ir projektuose. Per tuos gyvavimo metus TMUIC arba inicijavo ir įgyvendino ES remiamus projektus arba dalyvavo kaip partneris, kurie buvo skirti didinti moterų pasitikėjimo savimi, gebėjimų, profesinės kompetencijos stiprinimui, verslo kūrimo skatinimui, rašė ir įgyvendino LR ministerijų įvairių programų projektus, t.sk. ir dėl smurto artimoje aplinkoje, pastoviai rengia projektus savivaldybės programoms, gauna finansavimą ir juos įgyvendina .. Labai daug dirbame ir su smurtu prieš moteris ir vaikus šeimoje. TMUIC siekia gerinti moterų (ir jaunimo) padėtį viešajame ir privačiame gyvenime (pagalba smurtą patyrusioms moterims, kitiems asmenims, smurto privačioje erdvėje ir jaunimo patyčių mokyklose prevencija, ) kt. Ilgalaikis tęstinis darbas šioje srityje nuo pat TMUIC įsikūrimo pradžios ir bendradarbiavimas su partneriais, duoda vaisius. Centre moterys ir kiti asmenys gavo ir gauna psichologinę, teisinę, tarpininkavimo ir kitokią pagalbą. Jau senokai visa tai žinoma visoje apskrityje, todėl pagalbos kreipėsi ir iš kt. rajonų moterys. Nuo 2011 m. gruodžio 15 d. TMUIC yra kaip Specializuotos kompleksinės pagalbos centras ir atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priskirtas funkcijas – teikti 5 rajonuose pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims ir kitiems asmenims. TMUIC dirba ir kaip pagalbos tarnyba, kuri teikia pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo bet kokios nusikalstamos veikos. Visa teikiama pagalba yra konfidenciali ir nemokama.

Parašyk mums!  Anoniminė apklausa

   Kiek Jums SKPC suteikta pagalba buvo naudinga?
   0 - nežinau1 - visai nenaudinga2 - naudinga3 - iš dalies naudinga4 - naudinga5 - labai naudinga

   Prašome trumpai pakomentuoti savo atsakymą: