Apie mus

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras (TMUIC)​

Siekiame, kad visiems bendruomenės nariams būtų suteikta galimybė prisitaikyti prie besikeičiančių ekonominių ir socialinių sąlygų, prisidėti aktyviai kuriant Tauragės rajono ateitį, tuo pačiu ir valstybės gerbūvį.

Vienas iš TMUIC prioritetų – visokeriopa pagalba moterims ir kitiems bendruomenes nariams, padedant spręsti iškilusias smurto artimoje aplinkoje, socialines, darbo, šeimos problemas ir kt.

TMUIC tikslai ir uždaviniai

SKLEISTI IR PROPAGUOTI LYGIAS GALIMYBES

 

 • Vykdyti šviečiamąją veiklą lygių galimybių ir lyčių lygybės srityse.
 • Suteikti bendruomenės nariams informaciją apie galimybę mokytis, atnaujinti įgūdžius ar įgytis žinias, kvalifikaciją.

UGDYTI SVEIKĄ, TOLERANTIŠKĄ, APSIŠVIETUSIĄ VISUOMENĘ

 

 • Suteikti žinių darbo paieškos, socialiniais klausimais.
 • Suteikti informacijos apie organizacijų teikiamas paslaugas, sprendimų galimybes ir būdus.
 • Atstovauti valstybinėse institucijose, renginiuose, susitikimuose (kaip ekspertai).
 • Bendradarbiauti su vietinėmis, šalies ir tarptautinėmis organizacijomis.

AKTYVINTI TAURAGĖS BENDRUOMENĘ, JOS PILIETIŠKUMĄ, IR INFORMATYVUMĄ

 • Vykdyti šviečiamąją-prevencinę veiklą smurto artimoje aplinkoje (seminarai, konferencijos ir kt.).
 • Ruošti ir teikti projektus.

SKATINTI MOTERŲ VERSLUMĄ

 • Formuoti strategiją moterų užimtumo problemoms spręsti, atsižvelgianti į vietos poreikius bei galimybes, kurti moterų užimtumo politiką, skatinti moterų ir kitų bendruomenės narių verslininkystę.

ORGANIZUOTI SPECIALIZUOTOS KOMPLEKSINĖS PAGALBOS CENTRO VEIKLĄ

 • Teikti pagalbą  patiriantiems ar patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.
 • Teikti  nemokamas asmenines psichologines, juridines konsultacijas patiriantiems ar patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

TMUIC veikla

Mūsų vizija - VISUOMENĖ, KURIOJE NULINĖ TOLERANCIJA SMURTUI.

Pagalba patiriantiems ar patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje.

Parašyk mums!  Anoniminė apklausa

   Kiek Jums SKPC suteikta pagalba buvo naudinga?
   0 - nežinau1 - visai nenaudinga2 - naudinga3 - iš dalies naudinga4 - naudinga5 - labai naudinga

   Prašome trumpai pakomentuoti savo atsakymą: